Responsive image

anbi

Naam van bedrijf:
Stichting Suburbia (ook bekend als Theatergroep Suburbia)

Contactgegevens:
Stadhuisplein 2, 1315 HT Almere
T 036 844 81 48
E info@theatergroepsuburbia.nl

BTW: NL813096078B01
KvK: 39084128
IBAN: NL91 RABO 0329 3947 03
BIC: RABO NL2U
RSIN: 8130.96.078

Doelstelling:
Beoefening van podiumkunst
Het realiseren, ondersteunen en anderszins tot stand brengen van toneelproducties
Culturele positie van Almere vergroten

Beleidsplan:
Theatergroep Suburbia is het stadsgezelschap van Almere.

Theatergroep Suburbia wil dat zoveel mogelijk mensen in aanraking komen met theater. Het samen beleven van toneel verruimt onze blik op de medemens en de samenleving. Suburbia speelt een cruciale rol in het culturele klimaat van Flevoland en Almere; levert een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid en aan de persoonlijke ontwikkeling en het geluksgevoel van haar bewoners.

Theatergroep Suburbia vertelt verhalen die mensen in het hart raken. Het delen van verhalen helpt om onszelf en de ander beter te begrijpen; het vergroot de empathie en brengt mensen met elkaar in gesprek over onderwerpen die ons allemaal aangaan. Suburbia maakt geëngageerd toneel en plaatst dat midden in de samenleving, zodat het voor zoveel mogelijk mensen zeggingskracht heeft.

Bestuur en functie:
momenteel vacature - voorzitter
Najat El Hani - secretaris
Suehaly Koek – penningmeester
Melle Daamen - bestuurslid
Linda Graanoogst - bestuurslid
Janica Kleiman - bestuurslid
Judith Wijnen - bestuurslid
Marc van Warmerdam - bestuurslid

Bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Wel ontvangen zij een vergoeding voor de gemaakt kosten. (artikel 5a. Statuten Stichting Suburbia)

Stichting Suburbia werkt conform de CAO toneel & dans

Meer informatie over Suburbia is te vinden via de website van Federatie Cultuur

-----

Naam van bedrijf:
Stichting Vrienden van theatergroep Suburbia

Contactgegevens:
Stadhuisplein 2, 1315 HT Almere
T 036 844 81 48
E info@theatergroepsuburbia.nl

BTW:
KvK: 55238130
IBAN: NL20INGB0006831758
BIC: INGBNL2A
RSIN: 8516.20.875

Doelstelling:
Het vergroten van de betrokkenheid van mensen en organisatie in en buiten Almere en het ondersteunen van de activiteiten stichting op het gebied van theater van Theatergroep Suburbia.
Het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn


Beleidsplan:
Theatergroep Suburbia is het stadsgezelschap van Almere.

Theatergroep Suburbia wil dat zoveel mogelijk mensen in aanraking komen met theater. Het samen beleven van toneel verruimt onze blik op de medemens en de samenleving. Suburbia speelt een cruciale rol in het culturele klimaat van Flevoland en Almere; levert een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid en aan de persoonlijke ontwikkeling en het geluksgevoel van haar bewoners.

Theatergroep Suburbia vertelt verhalen die mensen in het hart raken. Het delen van verhalen helpt om onszelf en de ander beter te begrijpen; het vergroot de empathie en brengt mensen met elkaar in gesprek over onderwerpen die ons allemaal aangaan. Suburbia maakt geëngageerd toneel en plaatst dat midden in de samenleving, zodat het voor zoveel mogelijk mensen zeggingskracht heeft.

De Stichting vrienden van Suburbia zorgt ervoor dat Theatergroep Suburbia deze activiteiten kan blijven uitvoeren.

Bestuur & functie:
momenteel vacature - voorzitter
Najat El Hani - secretaris
Suehaly Koek – penningmeester
Melle Daamen - bestuurslid
Linda Graanoogst - bestuurslid
Janica Kleiman - bestuurslid
Judith Wijnen - bestuurslid
Marc van Warmerdam - bestuurslid

Het bestuur ontvangt geen beloning voor hun werkzaamheden, wel ontvangen zij een vergoeding van de gemaakte kosten. (artikel 3.5 Statuten Stichting Vrienden van Suburbia)

Vanwege Covid-19 heeft de Stichting vrienden van Suburbia dit jaar stil gelegen. Er zijn geen activiteiten uitgevoerd. Met de opstart van het komende theaterseizoen, ligt de focus van het bestuur en de werknemers bij Theatergroep Suburbia. In de komende maanden verwachten wij de Stichting Vrienden van Suburbia weer te herstellen. Meer informatie kunt u dan vinden op de website van Federatie Cultuur.

Heeft u vragen over de ANBI-status en donaties aan Theatergroep Suburbia of de Vrienden van Theatergroep Suburbia? Neem dan gerust contact met ons op via vrienden@theatergroepsuburbia.nl of 036-8448148.