Responsive image

Henrik Ibsen

Over Henrik Ibsen, de vader van het moderne toneel is enorm veel geschreven. Zo zou hij een reactionair en vrouwenhater geweest zijn.

Feit is in ieder geval dat Ibsen vijfentwintig toneelstukken schreef en dat hij volgens velen de grondlegger van het ‘moderne’ drama is. Karakteristiek voor Ibsens’ werk is dat zijn personages uit eigen ervaringen en gepieker voortkwamen. Hij wilde dat het publiek bij het kijken naar zijn stukken dicht op de huid van de personages zou zitten. Bijna alsof het publiek bij de personages in de woonkamer zat en kon meeluisteren en -kijken. Dit was totaal nieuw in de negentiende eeuw.

Een groot deel van zijn leven bracht Ibsen door in het buitenland. Tussen 1864 en 1891 woonde Ibsen met zijn gezin in Rome, Dresden en München, waar hij zijn belangrijkste werken schreef. Alleen op afstand kon hij het benauwende Noorwegen becommentariëren. “De zomer beschrijf je het beste op een winterdag,” lichtte hij eens toe.

Nederland maakte in 1889 kennis met Ibsen, toen Nora er voor het eerst uitgevoerd werd. Nora gaat  over een vrouw die haar gezin in de steek laat. Dit deed menig wenkbrauw uit die tijd fronsen. Maar Ibsen had het goed gezien; de onderwerpen die hij aansnijdt, zijn nog altijd actueel, zoals ook bij Vijand van het volk.

Speelde in