Responsive image

Geen subsidie FPK

Theatergroep Suburbia ontvangt voor de komende vier jaar (2017 - 2020) geen subsidie van het Fonds Podiumkunsten. Hoewel het fonds onze plannen positief beoordeelt, zowel artistiek, zakelijk als qua marketing, is er geen geld om onze plannen financieel mogelijk te maken. Naast subsidie van het fonds ontvangen wij subsidie van de provincie Flevoland en de stad Almere. Het bedrag van het fonds maakt meer dan twee derde uit van onze subsidie. Door het wegvallen van deze subsidiënt zullen we onze plannen fors moeten herzien.

De reden van het niet honoreren van onze subsidie aanvraag terwijl het fonds wel positief oordeelt over onze plannen voor 2017 - 2020 is tweeledig: in de eerste plaats heeft het fonds gebrek aan middelen. De bezuiniging van jaarlijks 20 miljoen op hun budget sinds 2013 (onder staatssecretaris Halbe Zijlstra) beperkt hun mogelijkheden drastisch.

En in de tweede plaats omdat Suburbia teksttheater maakt. Het fonds vindt, op aandringen van de minister van cultuur Jet Bussemaker, dat subsidiëring van het teksttheater voornamelijk een taak is van de Raad voor Cultuur die de grote, nationale BIS gezelschappen subsidieert (Ro theater, TG Amsterdam, Nationale Toneel etc.)

De laatste drie, vier jaar van Suburbia behoren tot de succesvolste jaren uit ons ruim tienjarige bestaan. Hebriana, Ploegen, Madame Bovary, Judas, Hem/Zijn en Vijand van het volk waren allemaal voorstellingen die op groot enthousiasme konden rekenen van zowel pers als publiek. En elk jaar zagen wij stijgende bezoekersaantallen.

En toch... geen subsidie uit Den Haag.

Deze maanden beraden wij ons wat te doen. We roepen de landelijke politiek op om de bezuinigingen op de kunsten terug te draaien. Een ding is zeker: U hoort van ons. U gaat ons zien.